Obniżka! Kompost 50L Zobacz większe

Środek poprawiający właściwości gleby - ziemia kompostowa 50L

3

Nowy produkt

OSKAR I - Organiczny środek poprawiający właściwości gleby 50L

Więcej szczegółów

11,11 zł brutto

-2,78 zł

13,89 zł brutto

Więcej informacji

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-566/16

Parametry jakościowe:

  • Zawartość azotu całkowitego (N), co najmniej 0,30% (m/m)

  • Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej 0,15% (m/m)

  • Zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, co najmniej 0,20% (m/m)

  • Zawartość substancji organicznej w suchej masie, co najmniej 10% (m/m)

Postać: stała, sypka, ziemista, niejednorodna.

Środki ostrożności:

Przy bezpośrednim kontakcie ze środkiem OSKAR I przestrzegać ogólnych zasad higieny 
i bezpieczeństwa oraz stosować odzież ochronną. W razie dostania się do oczu, przemyć je obficie czystą wodą. W przypadku kontaktu z otwartymi ranami zastosować środki opatrunkowe i w razie potrzeby skorzystać z porady lekarskiej.

Sposób stosowania:

Zalecaną dawkę rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.

Dawkowanie:

10 ton organicznego środka OSKAR I zawiera co najmniej 30 kg N ogółem, 15 kg P2O5, 
20 kg K2O. Stosować w dawkach do 50 t/ha rocznie.

Zakres stosowania

Środek OSKAR I może być stosowany pod uprawy polowe roślin rolniczych na wszystkich glebach dla zwiększenia zawartości substancji organicznej, fosforu i potasu.

Przechowywanie środka:

Środek należy przechowywać w opakowaniach jednostkowych, w suchym miejscu lub luzem w pryzmach na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym. Pryzmy powinny być zlokalizowane w bezpiecznej odległości (co najmniej 
20 m) od cieków wodnych i zabezpieczone przed przemywaniem przez wody opadowe lub inne.

Produkty powiązane