Środek poprawiający właściwości gleby powstaje w wyniku zastosowania nowoczesnej technologii kompostowania komorowego. Surowcem do produkcji OSKARA I jest mieszanka odpadów zebranych z terenów zielonych miasta Grudziądza oraz okolicznych gmin, w tym skoszona trawa, gałęzie oraz liście drzew.

    

  Przygotowanie wsadu komorowego polega na obróbce mechanicznej powyższych surowców wraz z materiałem strukturalnym w postaci zrębek korzennych, wcześniej przygotowanych przez rozdrabniarkę Crambo.

  

  Proces ujednolicania wsadu odbywa się za pomocą mieszarko-rozdrabniarki Mashmaster znajdującej się w hali kompostowni.

  Tak przygotowany materiał trafia do szczelnych komór, w których następuje proces intensywnego kompostowania trwający ok. 28 dni. W celu jego przyspieszenia materiał jest dodatkowo nawadniany oraz napowietrzany. Sterowanie procesem jest w pełni zautomatyzowane według zadanych parametrów.

  

  Po zakończeniu I etapu kompostowania materiał jest transportowany za pomocą ładowarki kołowej na tzw. plac dojrzewania. Tam, zostaje ułożony w pryzmy i za pomocą urządzenia Topturn jest regularnie przerzucany, celem napowietrzenia. Materiał spędza na placu dojrzewania od 8 do 12 tygodni.

  

  Ostatnim etapem produkcji środka poprawiającego właściwości gleby jest przesianie materiału kompostowego na sicie bębnowym o oczku 20 mm. Frakcja poniżej 20 mm stanowi produkt o nazwie OSKAR I.

  

Produkt w efekcie końcowym może zawierać śladowe ilości zanieczyszczeń mineralnych i drobnych tworzyw. Zawartość zanieczyszczeń jest niższa od wartości dopuszczalnych wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.